skip to Main Content
As Obras Da Gran Vía Entran Na Súa Fase Final

As obras da Gran Vía entran na súa fase final

As obras de humanización da Gran Vía de Vigo entran na súa fase final de construcción. Continúan os traballos de selado da cuberta acristalada sobre a estructura metálica que protexe os andéns mecánicos e demáis remates de urbanización.

Nos próximos días, finalizaranse os traballos de pavimentación da calzada, coa instalación de sinalización vertical e horizontal que delimite os 3 carrís por sentido de circulación.

Para finais do mes de outubro, comenzarase cos traballos de instalación de plantacións de especies arbustivas e árbores nas xardiñeiras de ambos acerados e bulevar.

Back To Top